Förändra ditt liv för alltid

Vad drömmer du om? Vad får dig att börja leva? 
Vad skulle få dig att säga "WOW" det här är mitt liv?

Vad kan jag hjälpa dig att förändra som skulle få ditt liv att bli mycket bättre? Och då menar jag mycket bättre!

I detta program rensar vi först ryggsäcken sen börjar vi tillsammans designa det liv du vill ha.

6 månaders coachningsprogram

Det här coachningsprogrammet vänder sig till dig som vill få ett helt nytt sätt att se på ditt liv och kunna hantera dina känslor och det som händer dig på ett helt nytt sätt. I detta program når du inte bara dina mål utan höjer din självkänsla och förbättrar ditt sätt att se på dig själv.

I vanlig coachning lär du dig tekniker och strategier som tar dig från A till B genom hinder och problem. I detta program sker en mycket mer omfattande utveckling när vi går bortom teknikerna och strategierna. Du förändras på djupet och ser därmed hinder och problem ur ett helt annat perspektiv vilket gör att de försvinner. Genom att en starkare självkänsla byggs upp inifrån kommer du att kunna hantera och lösa sådant som uppstår på ett helt nytt sätt. Du blir inte bara effektivare i ditt arbete utan också effektivare i livet.

"Skaffa dig en verktygslåda du får användning för både som yrkesmänniska och privatperson."

Enkel väg till stora resultat:

Först hörs vi av på telefon 30 min för att se vad jag kan hjälpa dig med.

Programmet skräddarsys efter dina behov. Stefan lär dig grunderna vilket bidrar till en djupare förståelse för vad som skapar känslor, upplevelser och sinnestillstånd. Stefan talar även om kraften i tankarna. Möten och uppföljningar sker enligt överenskommelse.

Förutom att vi jobbar med det du vill uppnå kommer du att märka att du lever mer i harmoni med dig själv. Du blir inte lika påverkad av yttre omständigheter. Du kommer att uppleva att kroppen blir lugnare, huvudet tystare och att det känns bättre att vara just du.

Mellan sessionerna kan det förekomma kontakt via sms och e-post, då jag skickar påminnelser eller nya övningar.

När vi är klara

Efter 6 månader kommer du att ha helt andra möjligheter att förstå, hantera och leva med dig själv och din livssituation.

Din investering

40 000 kr Betalas i förskott. (Inkl moms för privatpersoner. Exkl moms för företag)

Tillsammans kan du och jag förändra ditt liv.