om Transformativ Coachning

Transformativ Coachning berör 100% av din vakna tid

En djup förståelsen av de tre principerna förändrar inte bara ett specifikt problem, utan det transformerar ditt liv till det bättre. Så du presterar och fungerar bättre i livet

Traditionell coaching

I traditionell coachning strävar man efter att förändra en eller flera saker på utsidan i världen. Man utgår från det nuvarande läget och jobbar för att nå befintligt det önskade läget. Syftet är oftast att uppnå lycka och välmående.

Även om man jobbar med sig själv och på att förändra sina tankar uppfattar man att lösningen finns på utsidan. Exempel? Coachen stöttar och peppar med övningar för att sänka eller ta bort mentala hinder. Målet är att skapa engagemang och motivation så att klienten själv tar sig till sitt mål.

Enligt min uppfattning leder detta många gånger till att klienten blir ännu mer pressad och stressad. För om du vill något tillräckligt mycket behöver ingen annan motivera dig att ta dig dit.

Transformativ coaching

I transformativ Coachning handlar ingenting om utsidan eller vad som skapas där. Utsidan kan inte ge dig det du söker eller vill ha. Förändringen sker inom dig.

Tranformativ coaching börjar bakifrån i jämförelse med traditionell coachning. När du upplever lycka, trygghet och välmående kan du sträva efter det du vill nå, men inte för att jaga något som du hoppas och tror ska ge dig lycka.

Som transformativ coach vägleder jag dig till en förståelse för vad som verkligen förändra dig. Det handlar inte om förändring inom ett visst område utan ett fundamentalt skifte som ändrar hela ditt liv. Du får en helt annan syn på dig själv, på andra människor och kommer att uppfatta världen på ett helt nytt sätt.

Denna typ av coachning leder till att du mår bättre och trivs i din egna kropp. Du fungerar bättre tillsammans med andra och presterar bättre på jobbet och i livet.

"När vi börjar förstå  hur vi fungerar, börjar vi frigöra oss från vår tro om våra egna begränsningar."

Tillsammans kan du och jag förändra ditt liv.